Компьютер в контексте новых информационных технологий обучения. Международна научна конференция „MATTEX 2012”, ШУ, Шумен, 2012, 284-287. ISSN 1314-3921


Маринова, Виолета (2012) Компьютер в контексте новых информационных технологий обучения. Международна научна конференция „MATTEX 2012”, ШУ, Шумен, 2012, 284-287. ISSN 1314-3921 Шумен


 Анализират се възможностите за обучение с компютър и резултатите от него.
  Доклад
 компютър, обучение, информационни технологии
 Издадено
  25276
 Виолета Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/