Луцифер и Св.Франциск. Ракурси към литературата от периода на “Млада Полша”.


Григорова, Маргрета (1999) Луцифер и Св.Франциск. Ракурси към литературата от периода на “Млада Полша”. Ред. М. Каназирска и др., Вeлико Търново:Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий,353-363, ISBN 954-524-189-6, COBISS.BG-ID1033990884


 
  Статия
 Луцифер, Св. Франциск, "Млада Полша", модерен дуализъм


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  25275
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/