Осъденият на смърт в две творби на чешката литература. Войната като предсмъртен репортаж в “Репортаж, писан с примка на шията” на Юлиус Фучик


Григорова, Маргрета (1998) Осъденият на смърт в две творби на чешката литература. Войната като предсмъртен репортаж в “Репортаж, писан с примка на шията” на Юлиус Фучик - В:Втората световна война и славянския свят, Славянски летописи, т. ІV, София, 1998, 263-278.


 
  Статия
 Война, репортаж, “Репортаж, писан с примка на шията”, Юлиус Фучик, гранична ситуация


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  25274
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/