Составление учебных планов в ВУЗе, Международна научна конференция „MATTEX 2012”, ШУ, Шумен, 2012, стр. 280-284. ISSN 1314-3921


Маринова, Виолета (2012) Составление учебных планов в ВУЗе, Международна научна конференция „MATTEX 2012”, ШУ, Шумен, 2012, стр. 280-284. ISSN 1314-3921 Шумен


 Анализира се предложен модел за съставяне на учебни планове във ВУЗ.
  Статия
 модел, учебни планове, съставяне, ВУЗ
 Издадено
  25273
 Виолета Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/