Test examination on the discipline "Statistics" for students of pedagogical faculty, Международна научна конференция MATTEX, ШУ, Шумен, 2012. ISSN 1314-3921


Маринова, Виолетка (2012) Test examination on the discipline "Statistics" for students of pedagogical faculty, Международна научна конференция MATTEX, ШУ, Шумен, 2012. ISSN 1314-3921 Шумен


 Предлага се тестово изпитване на студенти-педагози по дисциплината „Статистика“.
  Статия
 тест, студенти-педагози, статистика
 Издадено
  25271
 Виолетка Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/