Лечението като игрова ситуация в романа на Болеслав Прус “Кукла”,


Григорова, Маргрета (1994) Лечението като игрова ситуация в романа на Болеслав Прус “Кукла”, Проглас,1995/2, 58-67, Print ISSN 0861-7902


 
  Статия
 Болеслав Прус, Кукла, лечение, игрова ситуация


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  25270
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/