Моделът Theatrum mundi в “Кукла” на Болеслав Прус – аспекти на присъствие,


Григорова, Маргрета (1994) Моделът Theatrum mundi в “Кукла” на Болеслав Прус – аспекти на присъствие, Проглас, 1994/1, 90-97, Print ISSN 0861 - 7902


 
  Статия
 Theatrum mundi, Болеслав Прус, "Кукла"


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  25269
 Маргрета Григорова

1. Бонджолов, Х., Славянски етюди, Фабер, Велико Търново 2012 г., 157, 160, 161.COBISS.BG-ID 1246782180

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/