Диалогичният модел на съзнанието и елементът на загадката в романа на Прус “Кукла”


Григорова, Маргрета (1993) Диалогичният модел на съзнанието и елементът на загадката в романа на Прус “Кукла” -В: Славистични проучвания. (В чест на ХІ международен славистичен конгрес). Л. Селимски, Г. Данчев, Р. Русинов, Г. Гочев Велико Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 1993, 149-156. ISBN 954-524-041-5 COBISS.BG-ID 1025827044


 
  Статия
 Болеслав Прус, "Кукла", диалог, загадка


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  25268
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/