Методическо ръководство по математика за начални учители (учебник), Издателство „Абагар”, Велико Търново, 1999. ISBN 954-427-368-9. COBISS.BG-ID 1035114980


Маринова, Виолета (1999) Методическо ръководство по математика за начални учители (учебник), Издателство „Абагар”, Велико Търново, 1999. ISBN 954-427-368-9. COBISS.BG-ID 1035114980 Велико Търново


 Задачи с решения, указания и упътвания по всяка от изучаваните теми с теоретична сводка.
  Учебник / Учебно помагало
 множество, съждение, релация, операция, числово множество, делимост, уравнения, неравенства, функции
 Издадено
  25261
 Виолета Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/