Формиране на умения за решаване на рационални уравнения, Издателство „Византия”, София, 2000, 152 с. ISBN 954-8022-43-5. COBISS.BG-ID 1036063716


Маринова, Виолетка (2000) Формиране на умения за решаване на рационални уравнения, Издателство „Византия”, София, 2000, 152 с. ISBN 954-8022-43-5. COBISS.BG-ID 1036063716 Велико Търново


 Разглеждат се основни въпроси от методиката за формиране на общи и специални похвати на учебната дейност в процеса на решаване на уравнения. Върху конкретни примери се разкриват рационални начини за усвояване на знания и формиране на умения.
  Учебник / Учебно помагало
 рационални уравнения, формиране на умения,учебна дейност
 Издадено
  25257
 Виолетка Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/