Малък речнк на остарели и редки думи в българския език А-Я.


Радева, Ния (1999) Малък речнк на остарели и редки думи в българския език А-Я. В. Търново: Слово (1999). 204 с. ISBN - 954-439-580-6 COBISS.BG-ID 1034448868


 
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 
 Издадено
  25251
 Ния Радева

1. Върбанова, Даниела, Диана Симеонова. Библиография на проф. д-р Пенка Радева. // Език свещен : Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева / Ред. колегия Стоян Буров, Антон Гецов, Силвия Коева. - Велико Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017, с. 23. ISBN - 978-619-208-123-2 COBISS.BG-ID - 1284466916

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/