Преди да е станало късно. – Обществено възпитание, 2004, №. 6, с. 17-20, ISSN 02-4-85-15 COBISS.BG-ID 1165426660


Кръстева, Антония (2004) Преди да е станало късно. – Обществено възпитание, 2004, №. 6, с. 17-20, ISSN 02-4-85-15 COBISS.BG-ID 1165426660 сп. Обществено възпитание, бр. 6, с. 17.


 В статията се разглежда процеса на възпитание, конкретно в условията на семейството.
  Статия
 възпитание
 Издадено
  2524
 Антония Кръстева

1. Кутева, В. Социална педагогика. Библиографски справочник. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 17, ISBN: 978-954-524-716-3 COBISS.BG-ID 1231192548

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/