Биография на Поезията. - В: Иван Динков. Лична карта. Лирика. ИК "Жанет 45". Пловдив, 2006, с.167-183. ISBN 978-954-491-254-3. COBISS.BG-ID 1046137060.


Михайлов, Димитър (2006) Биография на Поезията. - В: Иван Динков. Лична карта. Лирика. ИК "Жанет 45". Пловдив, 2006, с.167-183. ISBN 978-954-491-254-3. COBISS.BG-ID 1046137060. У нас


 Интерпретирани са основни моменти от творчеството на Иван Динков.
  Статия
 Иван Динков, биография на Поезията, "Лична карта"
 Издадено
  25231
 Димитър Михайлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/