Конституционно-наказателната отговорност на министрите в подготовката на българското участие в Първата световна война. ISSN C605-8906. - 0861-5306; COBISS.BG-ID 1138045924


Галунов, Тодор (1997) Конституционно-наказателната отговорност на министрите в подготовката на българското участие в Първата световна война. ISSN C605-8906. - 0861-5306; COBISS.BG-ID 1138045924 сп. Родина


 Анализират се конституционите нарушения при включване на Царство България в Първата световна война.
  Статия
 отговорност, министри, договори, заеми, война, монарх, партии.
 Издадено
  25229
 Тодор Галунов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/