Действия на разпореждане с чужди права. Правна същност и признаци.


Русчев, Иван (1996) Действия на разпореждане с чужди права. Правна същност и признаци. - Годишник на Соф. университет. Юрид. фак., Т. 85, [1992],,София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1982-1996, 1996, т. 85 (1996), с.131-180, ISSN 0081-1866, COBISS.BG-ID 1119806180


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  25227
 Иван Русчев

1. Маринова, Бисерка. Страните по предварителeн договор за продажба на недвижим имот-Собственост и право, 2013 г., № 11, с. 5-13, ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028. Цитиранията са на с. 5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/