Понятието годност на юридическото основание по смисъла на чл. 70 от ЗС в светлината на новата съдебна практика.


Русчев, Иван (2014) Понятието годност на юридическото основание по смисъла на чл. 70 от ЗС в светлината на новата съдебна практика. -Theo noster. [Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков]. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2014, с. 227-239,ISBN 978-954-07-3801-7, COBISS.BG-ID 1268695524


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  25226
 Иван Русчев

1. Недев, Делян. Към въпроса за нищожността на дарението на чужда вещ.-Собственост и право“, 2015, №11, с.5-19, ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028. Цитиранията са на с.5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/