Договорът за дарение на бъдещо имущество и на чужда вещ.


Русчев, Иван (2010) Договорът за дарение на бъдещо имущество и на чужда вещ. -Собственост и право, 2010, №4 (Библиотека „Сделки“, № 2, април 2010, с.І-ХХVІІІ), ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  25225
 Иван Русчев

1. Недев, Делян. Към въпроса за нищожността на дарението на чужда вещ.-Собственост и право“, 2015, №11, с.5-19, ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028. Цитиранията са на с.5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/