Правото на ползване=


Русчев, Иван (2002) Правото на ползване= -Собственост и право, 2002, № 10, (Приложение, с. І-ХХVІІІ), ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  25224
 Иван Русчев

1. Ставру, Ставру. Едностранно прекратяване на вещното право на ползване по чл. 61 от Закона за собствеността.-Собственост и право, 2011, № 7, с.5-18,ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028 Цитиранията са на с.5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/