Договор за покупко-продажба.


Русчев, Иван (2001) Договор за покупко-продажба. -Пазар и право, 2001, №5, (Приложение, с. І-ХХХVІ), ISSN C633-1335, COBISS.BG-ID 1248516324


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  25221
 Иван Русчев

1. Ставру, Стоян. Придобиване на движими вещи чрез установяване на добросъвестно и възмездно владение върху тях (чл. 78 ЗС).-Собственост и право, 2006, №9, с.36-46, ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028 Цитиранията са на с. 88

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/