Заедно на акордеонната сцена


Мандикова-Иванова, Вася (2019) Заедно на акордеонната сцена Алманах - Национална музикална академия "Проф.Панчо Владигеров" ISSN 2367-8011 https://almanac.nma.bg/заедно-на-акордеонната-сцена/


 Статията прави кратък музикален обзор на някои от съвместните творчески изяви на класовете по акордеон на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" и НМА "Проф.Панчо Владигеров".
  Отзив
 акордеонно майсторство, концерт, майсторски клас


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  25220
 Вася Мандикова-Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/