Идейнообразен и езиков свят на една Яворова поетична творба. – В: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. Материали от Международна научна конференция В. Търново, 13-14 декември 2002 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 298 – 305; ISBN 954-524-410-0, COBISS.BG-ID: 1042554084.


Вътов, Върбан (2004) Идейнообразен и езиков свят на една Яворова поетична творба. – В: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. Материали от Международна научна конференция В. Търново, 13-14 декември 2002 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 298 – 305; ISBN 954-524-410-0, COBISS.BG-ID: 1042554084. Велико Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий"


 
  Статия
 
 Издадено
  25218
 Върбан Вътов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/