Малък фразеологичен речник на българския език. Велико Търново: Слово, 1997, 182 с. ISBN: 954-439-504-0, COBISS.BG-ID: 1035311844


Вътов, Върбан (1997) Малък фразеологичен речник на българския език. Велико Търново: Слово, 1997, 182 с. ISBN: 954-439-504-0, COBISS.BG-ID: 1035311844 Велико търново: Слово


 
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 
 Издадено
  25215
 Върбан Вътов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/