Малък синонимен речник на българския език. Велико Търново: Слово, 1999, 429 с.; ISBN 954-439-558-Х; COBISS.BG-ID: 1036266724


Вътов, Върбан (1999) Малък синонимен речник на българския език. Велико Търново: Слово, 1999, 429 с.; ISBN 954-439-558-Х; COBISS.BG-ID: 1036266724 Велико Търново: Слово


 
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 
 Издадено
  25214
 Върбан Вътов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/