Фонетика и лексикология. Съвременен български език: задачи и текстове за упражнения. 4. - 7. клас. (Малка ученическа библиотека), Велико Търново: Слово, 1993, 94 с. ISBN 954-439-112-6; COBISS.BG-ID: 1025494756


Вътов, Върбан (1993) Фонетика и лексикология. Съвременен български език: задачи и текстове за упражнения. 4. - 7. клас. (Малка ученическа библиотека), Велико Търново: Слово, 1993, 94 с. ISBN 954-439-112-6; COBISS.BG-ID: 1025494756 Велико Търново: Слово


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  25213
 Върбан Вътов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/