"Отстрани"


Лалев, Илиян (2000) "Отстрани" галерия "Солерс" гр. София


 Акцент върху проблема за център и периферия и го третира като успоредност.
  
 изложба, инсталация, принтер


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  25205
 Илиян Лалев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/