Езикът на Софроний Врачански. Библиотека Филология. Езикознание № 10, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, 232 с. ISBN 954-524-265-5, COBISS.BG-ID 1036655076


Вътов, Върбан (2001) Езикът на Софроний Врачански. Библиотека Филология. Езикознание № 10, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, 232 с. ISBN 954-524-265-5, COBISS.BG-ID 1036655076 В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”


 
  Монография
 
 Издадено
  25204
 Върбан Вътов

2. М. Деянова. Сложните смесени изречения в езика на Софроний Врачански. – Българска реч, 2018, кн.2, цит. на с. 133, ISSN: 1310-733X, COBISS.BG-ID: 1120416228

1. Захариева Й. Концептът книга в езиковия свят на българина. – В: Проф. д-р Върбан Вътов 70 години : юбилеен сборник / [състав. Кирил Цанков], Велико търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, цит. на с. 237, ISBN 978-954-524-810-8, COBISS.BG-ID 1246114788

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/