Проблеми при нарушаване на представителната власт при нотариалните производства .


Русчев, Иван (2010) Проблеми при нарушаване на представителната власт при нотариалните производства . Собственост и право, 2010, № 8, с. 58-65,ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  25203
 Иван Русчев

1. Димитров, Красимир. Нотариални производства. София: Сиела, 2013, 152 с., ISBN:978-954-28-1269-2,COBISS.BG-ID 1287725028. Цитиранията са на с. 12 Трудът представлява успешно защитена и отпечатана докторска дисертация

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/