За съотношението между чл. 26, ал. 2 и чл. 31 ЗЗД в светлината на съдебната практика


Русчев, Иван (2009) За съотношението между чл. 26, ал. 2 и чл. 31 ЗЗД в светлината на съдебната практика -Търговско и конкурентно право, 2009, №7, с.17-28, ISSN 1312-9511 C606-180X, COBISS.BG-ID 1120568548


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  25201
 Иван Русчев

1. Малчев, Михаил. Унищожаемост на гражданскоправните сделки , Второ прер. и доп. изд., София: Сиела, 2013, 308 с., ISBN 9789542812678, COBISS.BG-ID 1258511076. Цитиранията са на с. 301-307, Трудът представлява успешно защитена и отпечатана докторска дисертация

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/