Емоционалната интелигентност като психологическо явление (фактор при взаимодействието в екипа). – Психология и практика (библиотека Диоген), УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2004, с. 153-157, ISBN 954-524-379-0 COBISS.BG-ID 1042019556


Кръстева, Антония (2004) Емоционалната интелигентност като психологическо явление (фактор при взаимодействието в екипа). – Психология и практика (библиотека Диоген), УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2004, с. 153-157, ISBN 954-524-379-0 COBISS.BG-ID 1042019556 сп. Психология и практика (библиотека Диоген), В. Търново, с. 153.


 Статията е опит да се характеризират възможностите на емоционалната интелигентност.
  Статия
 емоционална интелигентонст
 Издадено
  2520
 Антония Кръстева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/