Частична недействителност на правната сделка.


Русчев, Иван (2001) Частична недействителност на правната сделка. -Пазар и право, 2001, № 3, с.14-20, ISSN C633-1335, COBISS.BG-ID 1248516324


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  25197
 Иван Русчев

1. Малчев, Михаил. Унищожаемост на гражданскоправните сделки. Второ прер. и доп. изд., София: Сиела, 2013, 308 с., ISBN 9789542812678, COBISS.BG-ID 1258511076, Цитиранията са на с. 301-307. Трудът представлява успешно защитена и отпечатана докторска дисертация

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/