Библията в езика ни. Речник на фразеологизмите с библейски произход. Велико Търново: Слово, 2002, 537 с. ISBN 954-439-717-5, COBISS.BG-ID 1039807460


Вътов, Върбан (2002) Библията в езика ни. Речник на фразеологизмите с библейски произход. Велико Търново: Слово, 2002, 537 с. ISBN 954-439-717-5, COBISS.BG-ID 1039807460 Велико Търново: Слово


 
  Книга
 фразеологизъм, библия, значение
 Издадено
  25196
 Върбан Вътов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/