Строители и строителство на новобългарския книжовен език. Велико Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Библиотека Филология. Езикознание № 13, В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, 271 с. ISBN 954-524-324-4, COBISS.BG-ID 1039147492


Вътов, Върбан (2002) Строители и строителство на новобългарския книжовен език. Велико Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Библиотека Филология. Езикознание № 13, В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, 271 с. ISBN 954-524-324-4, COBISS.BG-ID 1039147492 В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий


 
  Монография
 новобългарски книжовен език, морфологични норми, правописни норми, фонетични норми, словообразуване, книжовници, езикови строители
 Издадено
  25195
 Върбан Вътов

1. Захариева Й. Концептът книга в езиковия свят на българина. – Проф. д-р Върбан Вътов 70 години: юбилеен сборник / [състав. Кирил Цанков], В. Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, 2011, цит. на с.237. ISBN 978-954-524-810-8, COBISS.BG-ID 1246114788

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/