Международен семинар по проблемите на държавната администрация.


Русчев, Иван (1992) Международен семинар по проблемите на държавната администрация. -Съвременно право, 1992, №. 3, с. 102-107, ISSN 0861-1815, COBISS.BG-ID 1119679972


 
  Статия
 
 Издадено
  25190
 Иван Русчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/