Поставяне на чужд имот в дял на съделител.


Русчев, Иван (1993) Поставяне на чужд имот в дял на съделител. -Съвременно право, 1993, № 5, с. 59-68, ISSN 0861-1815, COBISS.BG-ID 1119679972


 
  Статия
 
 Издадено
  25188
 Иван Русчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/