Отговорността за евикция според Виенската конвенция за международна продажба на стоки.


Русчев, Иван (1994) Отговорността за евикция според Виенската конвенция за международна продажба на стоки. -Търговско право, 1994, № 2, с. 26-29, ISSN 0861-6892, COBISS.BG-ID 1119683044


 
  Статия
 
 Издадено
  25185
 Иван Русчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/