Заплащане на разноските по развален договор. Обезщетение за „позитивни“ и „негативни“ вреди.


Русчев, Иван (1995) Заплащане на разноските по развален договор. Обезщетение за „позитивни“ и „негативни“ вреди. -Съвременно право, 1995, №1, с. 27-38, ISSN 0861-1815, COBISS.BG-ID 1119679972


 
  Статия
 
 Издадено
  25183
 Иван Русчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/