Въпроси на публичната държавна собственост в практиката на Конституционния съд.


Русчев, Иван (1997) Въпроси на публичната държавна собственост в практиката на Конституционния съд. -Собственост и право, 1997, №13, с..10-17, ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028


 
  Статия
 
 Издадено
  25182
 Иван Русчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/