Суверенни права на държавата върху радиочестотния спектър и позициите на геостационарна орбита.


Русчев, Иван (1998) Суверенни права на държавата върху радиочестотния спектър и позициите на геостационарна орбита. - Собственост и право, 1998, №10, с. 5-18, ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028


 
  Статия
 
 Издадено
  25179
 Иван Русчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/