Преддоговорни отношения във връзка със сключването на договора за концесия.


Русчев, Иван (1998) Преддоговорни отношения във връзка със сключването на договора за концесия. - Собственост и право, 1998, № 12, с. 5-14, ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028


 
  Статия
 
 Издадено
  25178
 Иван Русчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/