Моделът на пределните величини в управленското счетоводство


Златева, Добринка (2001) Моделът на пределните величини в управленското счетоводство сп. Алтернативи, 2001, бр. 7-8, с. 36 – 40. ISSN 1311-1132


 Статията разработва научното и практическото значение на пределния анализ в управленското счетоводство
  Статия
 пределен анализ, управленско счетоводство, пределни величини, печалба
 Издадено
  25176
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/