Инфлация и безработица: концепции и факти


Златева, Добринка (1997) Инфлация и безработица: концепции и факти сп. Известия, 1997, бр.1, с. 35– 40. ISSN 1310-0343 CEEOL


 Разработва връзката между инфлацията и безработицата
  Статия
 инфлация, безработица, взаимозависимост, крива на Филипс
 Издадено
  25174
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/