Детската любознателност. – Обществено възпитание, 2003, № 6, с. 9-11, ISSN 02-4-85-15 COBISS.BG-ID 1162327012


Кръстева, Антония (2003) Детската любознателност. – Обществено възпитание, 2003, № 6, с. 9-11, ISSN 02-4-85-15 COBISS.BG-ID 1162327012 сп. Обществено възпитание, бр. 6, с. 9.


 В статията се разглежда детската любознателност.
  Статия
 възпитание
 Издадено
  2517
 Антония Кръстева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/