Образът на Александър Велики в поствизантийската иконография. В: От От Честния пояс на Богородица до коланчето за рожба. Изследвания по изкуствознание и културна антропология в чест на проф. Е. Бакалова. Агата - А, София 2010, 212-221,ISBN:978-954-540-069-8 COBISS.BG-ID - 1237663460


Ръцева-Христова, Светозара (2010) Образът на Александър Велики в поствизантийската иконография. В: От От Честния пояс на Богородица до коланчето за рожба. Изследвания по изкуствознание и културна антропология в чест на проф. Е. Бакалова. Агата - А, София 2010, 212-221,ISBN:978-954-540-069-8 COBISS.BG-ID - 1237663460 София


 
  Статия
 Александър Велики, изображения


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  25167
 Светозара Ръцева-Христова

1. Геллер, Ф. Б., Книга сущая в устах. Фольклорная Библия бессарабских и таврических болгарУниверситет Дмитрия Пожарского, Москва, 2017 с. 793, ISВN 978-5-91244-174-5 https://inslav.ru/publication/f-badalanova-geller-kniga-sushchaya-v-ustah-folklornaya-bibliya-bessarabskih-i

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/