Образът на св. Сисой пред отворения гроб в храмовите програми от Арбанаси. В: Изкуствоведски четения,БАН, София 2008, 358-364, ISSN: 1313 - 2342 COBISS.BG-ID - 1182487012


Ръцева-Христова, Светозара (2008) Образът на св. Сисой пред отворения гроб в храмовите програми от Арбанаси. В: Изкуствоведски четения,БАН, София 2008, 358-364, ISSN: 1313 - 2342 COBISS.BG-ID - 1182487012 София


 
  Статия
 Св. Сисой, символи


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  25166
 Светозара Ръцева-Христова

1. Пенкова, Б., Към идейния контекст на Страшния съд в българските паметници от ХVІ – ХVІІ век.Съпътстващи теми. В: От честния пояс на Богородица до коланчето за рожба. Изследвания по изкуствознание и културна антропология в чест на проф. Елка Бакалова. София, Агата-А, 2010, ISBN 978-954-540-069-8, с.58 COBISS.BG-ID - 1237663460

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/