За особеностите на цикъла “Сътворението на света” от притвора на търновския храм “Св. Георги”. В: Известия на РИМ – Велико Търново, 2008, Т. ХХІІІ, 203 – 215, ISSN: 0861-5888 COBISS.BG-ID - 1180711908


Ръцева-Христова, Светозара (2008) За особеностите на цикъла “Сътворението на света” от притвора на търновския храм “Св. Георги”. В: Известия на РИМ – Велико Търново, 2008, Т. ХХІІІ, 203 – 215, ISSN: 0861-5888 COBISS.BG-ID - 1180711908 Велико Търново


 
  Статия
 Шестоднев, стенописи
 Издадено
  25164
 Светозара Ръцева-Христова

1. Събев, П., Страстният цикъл в българската стенна живопис през ХVІІ век. В. Търново 2011, ISBN 978-954-427-951-6, с. 42, б. 50 COBISS.BG-ID - 1239052260

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/