Св. Богородица “Страстна” – произход и семантика в контекста на средновековната образна традиция. сп. Проблеми на изкуството, 3/2004, 10-14, ISSN:0032-9371 COBISS.BG-ID 1119667172


Ръцева-Христова, Светозара (2004) Св. Богородица “Страстна” – произход и семантика в контекста на средновековната образна традиция. сп. Проблеми на изкуството, 3/2004, 10-14, ISSN:0032-9371 COBISS.BG-ID 1119667172 София


 
  Статия
 Св. Богородица, изображения, типология
 Издадено
  25161
 Светозара Ръцева-Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/