Талантливите деца. – Обществено възпитание, 2003, № 2, с. 25-28, ISSN 02-4-85-15 COBISS.BG-ID 1160490980


Кръстева, Антония (2003) Талантливите деца. – Обществено възпитание, 2003, № 2, с. 25-28, ISSN 02-4-85-15 COBISS.BG-ID 1160490980 сп. Обществено възпитание, бр. 2, с. 25.


 В статията се характеризират възможностите на талантливите деца.
  Статия
 възпитание
 Издадено
  2516
 Антония Кръстева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/