“Социално-икономически и организационни проблеми на диабетната грижа в България за периода 1998-2008г, имащи отношение към качеството на живот с диабет”, с. 239, научнопрактическа конференция на БАН/Стопански факултет, ВТУ:”България в ЕС – първи резултати”, 2008, ISBN 954 616 136- X


Стоянова, Стела (2008) “Социално-икономически и организационни проблеми на диабетната грижа в България за периода 1998-2008г, имащи отношение към качеството на живот с диабет”, с. 239, научнопрактическа конференция на БАН/Стопански факултет, ВТУ:”България в ЕС – първи резултати”, 2008, ISBN 954 616 136- X Горекспрес, София ISBN 954 616 136- X


 
  Доклад
 диабетна грижа


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  25158
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/