Стенописите в нартекса на храма “ Св. Атанасий” в Арбанаси – сюжетно-тематични и иконографски аспекти. сп. Проблеми на изкуството, 4/1998, 20 – 31, ISSN:0032-9371 COBISS.BG-ID - 1119667172


Ръцева-Христова, Светозара (1998) Стенописите в нартекса на храма “ Св. Атанасий” в Арбанаси – сюжетно-тематични и иконографски аспекти. сп. Проблеми на изкуството, 4/1998, 20 – 31, ISSN:0032-9371 COBISS.BG-ID - 1119667172 София


 
  Статия
 Арбанаси, стенописи
 Издадено
  25157
 Светозара Ръцева-Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/