1. Иконографски и стилови характеристики на стенописния ансамбъл от ц. “ Св. Атанасий” – 1667 г. в Арбанаси. Проблеми на изкуството – Извънреден брой посветен на 60 – годишнината на проф. д. н. Елка Бакалова, 1998, 20 – 31, ISSN: 0032-9371 / В: Търновска книжовна школа, Т. VІ, В. Търново 1999, с. 633 - 642 ISBN: 954‐524‐339‐2


Ръцева-Христова, Светозара (1998) 1. Иконографски и стилови характеристики на стенописния ансамбъл от ц. “ Св. Атанасий” – 1667 г. в Арбанаси. Проблеми на изкуството – Извънреден брой посветен на 60 – годишнината на проф. д. н. Елка Бакалова, 1998, 20 – 31, ISSN: 0032-9371 / В: Търновска книжовна школа, Т. VІ, В. Търново 1999, с. 633 - 642 ISBN: 954‐524‐339‐2 София, Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  25156
 Светозара Ръцева-Христова

5. Събев, П., Страстният цикъл в българската стенна живопис през ХVІІ век. В. Търново 2011, с. 13, б. 34, ISBN 978-954-427-951-6 COBISS.BG-ID - 1239052260

4. Kyriakoudis. E. N., The Scene of the Martyrdom of Saint Demetrios in Post- Byzantine Art, Зограф 31, Београд 2006-2007, с. 210, бел.62, ISSN 0350-1361, UDK 7 /091/ 04-17,Цит. с. 210, бел. 62 http://doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0350-1361

2. Вачев, Х. Църковният ансамбъл в Арбанаси. Варна, Славена, 2006, с. 8, бел. 32, с. 85, бел.170, ISBN: 10: 954 579 586-7 COBISS.BG-ID - 1242889188

3. Събев, П., Сцената" Поругание Христово" в българското монументално изобразително изкуство презXVII в.( Връзки с древните театрални представления и ранно-християнското изкуство), В: Любен Прашков – реставратор и изкуствовед. С. 2006,176, бел. 37, ISBN: 954524514 COBISS.BG-ID - 1242737892

1. Попова, Е., Стенописите в притвора на църквата "Св. Никола" в Арбанаси. Проблеми на изкуството, 3/1999, с.3, бел. 10 ,ISSN 0032-9371 COBISS.BG-ID 1119667172

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/